COVID-19

Wij krijgen geregeld vragen over de Covid-19 vaccinatie. Helaas kunnen wij u niet meer mededelen dan wat wij zelf weten via de overheid / RIVM. Om lange wachttijden aan de telefoon te voorkomen adviseren wij u om de informatie via de overheid / RIVM in de gaten te houden.

Update Covid-19 vaccinatie via de huisarts:

U wordt gevaccineerd met AstraZenca vaccin, dit is de enige vaccin die door huisartsenpraktijk gegeven kan worden. Patiënten worden gevaccineerd op de de locatie Zadkine in Spijkenisse; vanwege te nemen maatregelen is het helaas niet mogelijk om op de praktijk te vaccineren.

Het Nederlandse Huisartsen Genootschap meldt het volgende betreft de interval van vaccinatie met AstraZeneca-vaccin: “De 2e prik met het AstraZeneca-vaccin wordt na 4 tot 12 weken bij voorkeur in de 12e week na de 1e prik gegeven. Als het interval langer is dan het maximuminterval van 12 weken, dan hoeft de vaccinatie niet opnieuw te worden gegeven. Nieuwe inzichten wijzen in de richting dat een langer interval (ook langer dan 12 weken) een betere bescherming geeft.”

Om goede zorg te blijven leveren en ervoor te zorgen dat het voor iedereen veilig is om naar de huisartsenpraktijk te komen is het belangrijk om een aantal maatregelen te nemen. Allereerst blijft het van belang om voor het maken van afspraken te bellen naar de praktijk, in plaats van hiervoor langs te komen. Heeft u of uw gezinslid klachten die kunnen duiden op het Corona-virus, of bent u of uw gezinslid recent hierop positief getest, geef dit dan aan ons door. Dit geldt ook als u recent contact hebt gehad met iemand die corona positief is getest. De assistente zal aan de telefoon zo goed mogelijk uitvragen wat uw klachten zijn en beoordelen of het noodzakelijk is om hiervoor een afspraak bij de huisarts te maken of dat uw klacht op een andere manier beoordeeld kan worden. Deze telefoongesprekken worden ook besproken met de huisarts, zo nodig wordt u teruggebeld of krijgt u alsnog een afspraak. Het ophalen van brieven of andere correspondentie kan alleen na duidelijke telefonische afspraak met de assistente. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat door de overheid regels en adviezen zijn opgesteld om de kans op besmetting te verkleinen. Een van de de dringende adviezen is om in de publieke ruimte een mondkapje te dragen. Echter voor mensen die door een chronische ziekte niet in staat zijn een mondkapje te dragen, op te zetten of juist daarvan ernstig ontregeld raken is dat niet van toepassing.

Wij willen u vragen om de adviezen van het RIVM, zoals testen en thuisblijven bij klachten en indien nodig quarantainemaatregelen nemen, zo goed mogelijk naleven. Samen zorgen we ervoor dat wij deze pandemie zo goed mogelijk doorkomen!