Griepvaccinatie

GRIEPVACCINATIE 2022

De griepprik is gratis voor mensen van 60 jaar en ouder. Ook mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door het griepvirus mogen de griepprik gratis halen.
In oktober ontvangen de mensen die daarvoor in aanmerking komen een uitnodiging per post.

De huisartsenpraktijk heeft de volgende vaccinatiedagen gepland:
Op locatie City Plaza donderdag 10-11-2022 tussen 14.00 – 17.00uur
Op locatie Elementen vrijdag 11-11-2022 tussen 11.00 – 13.00uur
N.B. Door een fout van postorganisatie staat op de uitnodigingsbrief een verkeerde prikdata bij de locatie. Een rectificatie zal volgen. De hierboven genoemde locatie en tijd is correct.

De gezondheidsraad heeft besloten dat ook onderstaande groepen een verhoogd risico lopen om ernstig ziek te worden van de griep en een gratis griepprik mogen krijgen:

 • Patiënten met neurologische en neuromusculaire aandoeningen (NNMD)
 • Mensen met een spierziekte, of een andere ziekte(n) aan het zenuwstelsel zoals Parkinson of ALS.
 • Mensen met een doorgemaakt hersenbloeding of infarct
 • Mensen met epilepsie
 • Kinderen met psychomotore aandoeningen
 • Mensen met morbide obesitas (BMI Body Mass Index  > 40)
 • Patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt en longschade hebben
 • Mensen met dementie
 • Mensen met cochleaire implantaten
 • Zwangere vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap
 • Mantelzorgers van patiënten met een zeer hoog risico op een ernstige ziekte en sterfte door griep. Deze vaccinaties zijn voor rekening van de gezinsleden/huisgenoten.
 • Mensen met een verstandelijke beperking die niet in een instelling wonen. Dit is op advies van de verantwoordelijke (huis)arts.

Zelf melden
Behoort u tot één van de bovenstaande groepen?
U kunt tot 1 november contact opnemen met de praktijk. De huisarts zal bepalen of u de gratis griepprik mag krijgen. Als u in aanmerking komt, maakt de huisarts een afspraak voor de vaccinatie.

U kunt uw griepprik op zijn laatst in december halen!