Griepvaccinatie

GRIEPVACCINATIE 2021

De griepprik is gratis voor mensen van 60 jaar en ouder. Ook mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door het griepvirus mogen de griepprik gratis halen.
Half oktober ontvangen de mensen die daarvoor in aanmerking komen een uitnodiging per post.

De huisartsenpraktijk heeft de volgende vaccinatiedagen gepland:
Op locatie City Plaza donderdag 11-11-2021 tussen 14.00 – 17.00uur
Op locatie Elementen vrijdag 12-11-2021 tussen 11.00 – 13.00uur

De gezondheidsraad heeft op 20 september besloten dat ook onderstaande groepen een verhoogd risico lopen om ernstig ziek te worden van de griep en een gratis griepprik mogen krijgen.

 • Patiënten met neurologische en neuromusculaire aandoeningen (NNMD)
 • Mensen met een spierziekte, of een andere ziekte(n) aan het zenuwstelsel zoals Parkinson of ALS.
 • Mensen met een doorgemaakt hersenbloeding of infarct.
 • Mensen met epilepsie
 • Kinderen met psychomotore aandoeningen
 • Patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt en longschade hebben
 • Mensen met morbide obesitas (BMI Body Mass Index  > 40)
 • Mensen met dementie
 • Mensen met cochleaire implantaten
 • Zwangere vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap
 • Mensen met een verstandelijke beperking die niet in een instelling wonen. Dit is op advies van de verantwoordelijke (huis)arts.

Zelf melden
Behoort u tot één van de bovenstaande groepen?
U kunt tot 1 november contact opnemen met de praktijk. De huisarts zal bepalen of u de gratis griepprik mag krijgen. Als u in aanmerking komt, maakt de huisarts een afspraak voor de vaccinatie.

U kunt uw griepprik op zijn laatst in december halen!