Het team

Huisartsen

     Dokter N. Wardak

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (wisselend halve en hele dag).
Locatie De Elementen: dinsdag- en woensdagochtend

Sinds 2000 woon ik in Nederland. Ik heb in mijn land van herkomst, Afghanistan, twee jaar geneeskunde gestudeerd. Aangekomen in Nederland heb ik alle toelatingsexamen opnieuw afgerond en ben ik begonnen als eerste jaar student geneeskunde in het Erasmus MC te Rotterdam. Aansluitend na een paar maanden werk op de spoedeisende hulp van SMC ben ik aangenomen voor de opleiding tot  huisarts in het EMC te Rotterdam. Huisartsgeneeskunde is het juiste vak voor mij omdat het breed is en intensieve contacten met patiënten voorop staan. Een patiënt is voor mij altijd een mens en nooit een nummer.
Big-nummer: 39913625501


Dokter A.J. Alibeik

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (wisselend halve en hele dag)
Locatie De Elementen: maandag- en donderdagochtend

Na afronding van mijn geneeskunde opleiding in 2012 heb ik voor anderhalf jaar in geestelijke gezondheidszorg in Gouda gewerkt. Aansluitend daarna ben ik gestart met de opleiding huisarts  geneeskunde die ik in november 2016 heb afgerond. Ik ben een all-round huisarts die als het kan doorwerkt en als het nodig is een luisterend oor biedt. Mijn streven is leveren van een goed zorg en onderhouden van een goede arts-patiëntrelatie.
Big-nummer: 9915527901

Dokter T. al Saady

Aanwezig: vrijdag

         Nader informatie volgt.


Assistentes 

Yvette

Hierbij wil ik mezelf voorstellen. Per 01-07-2020 ben ik begonnen op de huisartsenpraktijk City Plaza en Yvette is mijn naam en ik ben nu alweer 8 jaar een ervaren doktersassistent. Dit vak vind ik zeer leuk om te doen i.v.m. het zeer afwisselende karakter ervan. Triageren aan de telefoon, eerste hulp verlenen, assistent-spreekuur draaien , administratief werk , ed. Ook vind ik het heel belangrijk dat er korte lijnen zijn tussen de patiënt en ons als assistentes en natuurlijk tussen de patiënt en uw huisarts. Erg mooie bijkomstigheid  zijn de meerdere disciplines in het pand op beide locaties zodat die lijnen ook vaak korter zijn.
Ben er trots op dat ik het team van huisartsenpraktijk City Plaza mag komen versterken en gezamenlijk gaan we werken aan een gezonde toekomst!
Kabiz-nummer: 18104288476

Orsylla

Ik ben Orsylla en zal vanaf 1 oktober 2020 als doktersassistente werkzaam zijn binnen de huisartsenpraktijk. Ik ben geboren en getogen in Spijkenisse en woon hier ook met mijn man en zoontje.
Met mijn inmiddels 10 jaar werkervaring in een andere huisartsenpraktijk ben ik trots dat ik het team van City Plaza mag en kan aanvullen! Een leuke afwisselende en uitdagende baan. U kunt mij dan ook bijna alle dagen in de week tegenkomen aan de balie, telefoon, spoedkamer of assistente spreekuur.
Het belang van de patiënt zal ik altijd voorop stellen en zal mijn best doen u zo goed mogelijk te helpen. Misschien gaat u merken dat er wat meer vragen gesteld zullen worden tijdens het contact (triageren) Dit om uw hulpvraag duidelijk te krijgen, de urgentie zo goed mogelijk in te kunnen schatten en dus de beste zorg te kunnen leveren.
Ik verheug mij op de samenwerking in dit nieuw, fris, professioneel, maar zeker ook gezellig team! Het mooiste zou zijn als dit ook een sterkere vertrouwensband creëert tussen het team en de patiënt/mantelzorg of familie.
Blijf gezond allen en anders misschien tot ziens!

Larissa

Mijn naam is Larissa van Aken en ik ben per 01-09-2021 werkzaam alsdoktersassistente bij de huisartsenpraktijk City PLaza. Samen met mijn man en 2 zonen woon ik hier in Spijkenisse.

Ik werk al meer dan 20 jaar als gediplomeerd doktersassistente en ik heb in die tijd op veel verschillende plekken gewerkt, waaronder het ziekenhuis, verschillende huisartsenpraktijken en als triagist bij de huisartsenpost. Hierdoor heb ik veel ervaring opgedaan in de verschillende facetten van het beroep doktersassistente.

Ik denk dat het belangrijkste wat ik geleerd heb, naast het bepalen van de urgentie (dus hoe spoedeisend is uw klacht), is om goed te luisteren naar u als patiënt. Mijn streven is dan ook om samen met u uit te zoeken wat u als patiënt nodig heeft. Vaak is dat iets eenvoudigs zoals een recept of een afspraak maar het kan ook een ingewikkelde vraag zijn. Juist dan is het belangrijk dat u en ik samen bespreken wat nodig is. Hiervoor zal ik met gerichte en soms lastige vragen proberen uw klacht helder te krijgen.

Naast de gesprekken aan de telefoon kunt u mij ook tegen komen bij de balie en in de spreekkamer.

Ik verheug mij op een prettige samenwerking met u en het team huisartsenpraktijk City PLaza.


POH- Jeugdzorg en volwassenen GGZ

Saya Chhatta

Als een in 2016 afgestudeerd orthopedagoog (MSc.) aan de Universiteit Leiden bekleed ik de functie van Praktijk Ondersteuner Huisarts in de Geestelijke Gezondheidszorg met betrekking tot de Jeugd van 0 tot 21 jaar (POH-GGZ Jeugd). Mijn passie ligt in het helpen van kinderen/jongeren en hun ouders, er samen voor zorgen dat een kind optimaal kan profiteren van de ontwikkeling.
Wanneer je als ouder/verzorger of jongere voor problemen of vraagstukken in de ontwikkeling of opvoeding komt te staan waar professioneel hulp, advies en ondersteuning bij gewenst is kun je via de huisarts een afspraak maken met de POH-GGZ Jeugd. Als POH-GGZ Jeugd heb ik de tijd en de inzicht om in enkele gesprekken bestaande problemen (soort en omvang) te signaleren en/of in kaart te brengen. Met deze functie kan er vroegtijdig hulp geboden worden aan kinderen/jongeren met psychische problematiek, maar bijvoorbeeld ook bij emotionele problemen bij scheiding van ouders, pesten of rouwverwerking.
Ik houd spreekuur in de huisartsenpraktijk waardoor de hulp laagdrempelig, toegankelijk en direct beschikbaar kan zijn, zodat problemen niet onnodig verergeren. Met mijn kennis van de regionale zorgkaart kan ik noodzakelijkerwijs doorverwijzen naar de meest passende hulpverleningsinstantie.

Aanwezig: Maandag
Locatie: De Elementen

NVO en SKJ geregisteerd

Sandra Stakel

Ik ben werkzaam als POH-GGZ, dat betekent dat ik psychisch ondersteuning verleen.

Dit kan divers zijn van een luisterend oor tot doorverwijzen naar vervolg behandeling. Samen met de patiënt kijk ik of de klachten die ervaren worden, binnen de praktijk opgelost kunnen worden. Inzicht geven, bewustwording en op eigen kracht tot oplossingen komen is waar ik mij opricht. Alles is bespreekbaar en veel is op te lossen. Ik heb ruime ervaring in de Specialistische-GGZ. Naast patiëntenzorg op het gebied van GGZ heb ik affiniteit met mantelzorg problematiek, in alle leeftijden. Want zorgen voor een zieke gezinslid is belastend maar je zorgen maken over je zieke gezinslid kan verstrekkende gevolgen hebben.
Big-nummer: 39045578230

Locatie City Plaza: woensdag en vrijdag
Locatie De Elementen: donderdag


Praktijkondersteunende somatiek en ouderen

Louise Mellema

Mijn opleiding tot verpleegkundige heb ik gedaan in het toenmalige Sint Clara Ziekenhuis te Rotterdam. In 1992 heb ik mijn diploma behaald. Medio 2020 ben ik afgestudeerd als praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige.
Na 22 jaar werkzaam geweest te zijn als verpleegkundige binnen het ziekenhuis en de afgelopen 5 jaar in de thuiszorg, ga ik nu enthousiast van start in de praktijk. U zult mij zien tijdens de spreekuren somatiek en wellicht een keer bij u thuis voor een visite. Daarnaast ga ik mij richten op de ouderenzorg, waaronder alle patiënten vanaf 75 jaar vallen. Ik hou van een respectvolle persoonsgerichte benadering met oprechte aandacht voor u. Samen met u wil ik werken aan een goede zorgrelatie op basis van gelijkwaardigheid, hierbij rekening houdend met een ieders wensen en behoeften.
Kortom, kwalitatief goede zorg bieden opdat u een zo’n optimaal mogelijke gezondheid behoudt is mijn streven.

Tot ziens in de praktijk!

Locatie City Plaza: maandag en woensdag
Locatie De Elementen: woensdag

Ingeschreven in het kwaliteitsregister V&VN en het BIG register.
Big-nummer: 39004893330
In bezit van het CASPIR certificaat.

Margareth van der Pol

Vanaf 1 oktober 2020 zal ik het team van huisartsenpraktijk City Plaza komen versterken als Praktijkondersteuner Somatiek.
Ik ben woonachtig in Rozenburg waar ik ook 12 jaar gewerkt heb als apothekersassistente alvorens ik de opleiding Praktijkondersteuning ging doen. Deze rondde ik in 2003 af en sindsdien heb ik dit werk altijd met veel plezier gedaan.
Begeleiding bij chronische ziekten als Diabetes, COPD en na het doormaken van hart- en vaatziekten maakt dat je op den duur een vertrouwensband met de patiënt opbouwt welke gebaseerd is op Shared decision making oftewel gezamenlijke besluitvorming. Hierin speelt een gezonde leefstijl een grote rol. Ook het samenwerken met andere disciplines als bv de dietiste en de fysiotherapeut maakt deze baan voor mij afwisselend en uitdagend.
Daarnaast kunt u mij in de praktijk ook zien voor diverse andere klachten  zoals: stoppen met roken, vrouwenspreekuur, SOA-spreekuur, vlekjes en plekjes, etc.

Ik verheug me erop om samen met het team City Plaza kwalitatief goede zorg te bieden met een persoonlijke benadering.